گفتگو در شاخه مواد پلیمری
 • پودر های پی وی سی موجود تهران شرکت پتروپویان: *اس 70 آبادان *اس 70 فورموسا *اس 70 سی جی پی سی *اس67 ال جی *اس58 فورموسا *اس 57 سولوی 021-22868989 09128481675

 • تلفن: 1-88882880 و 9-88674986 فاكس: 88779906 موبايل 09361743762 تهران . ميدان ونك ، خيابان شريفي ، برج خشايار ، پلاك 42، طبقه 8 ،‌واحد802 PVC - CGPC PVC S 57 ( H 58 ) $995 PVC S 65 ( H 66 ) $ 985 LC AT SIGHT JPY – CFR BANDAR ABBAS HDPE 100 3490-LS BOROUGE 1280 USD CFR BANDAR ABBAS HDPE 100 H100 PC SCG 1250 USD CFR BANDAR ABBAS PP HOMOPOLYMER - LUBAN 1102 K 1140 USD CFR BANDAR ABBAS Applications Raffia, thermoforming.

 • ٥٥٢ جم كف ٥١٠ جم كف ٨٢٥ كف ٢٠٩ موجود درخدمتيم ٢٢٨٩٧١٧٦

 • با عرض سلام و آرزوی هفته ای پر از برکت F7000 مهر کف بارگیری الان 22501kj کف بارگیری الان Pe100 مارون کف بارگیری الان 52518 موجود_7240 موجود_781 موجود_552 جم موجود_rp340 موجود 88641600_09125050357

 • 724 كره ‎336 تايوان 5250تايوان ‎144 كره j740 r200 پت كواپ كف 77044046

 • ٠٢٠ شماره ماشيني دارم ٣٣١٢٠٣٠١

 • 10417 10733 بی ال 3جم دارم 09391593731

 • مارونp100موجود؛p100جم اف١سفيد؛ مشكىp100موجود؛مشكىp100اف درجه١ و درجه٢موجود اميركبيرx3موجود؛اميركبيرx3مشكى دارم٠٩١٢١٢٥٨٨٦٦

 • x3 کف OFF2 به شرط دارم 09125906066

 • خورد n50 خورد10415 خورد10442 كا٣٠٠كره دارم ٥٥١٦٩٠١٣/١٥

 • 57 آبادان کف و موجود 60 بندر کف و موجود خوش قیمت دارم. 09126222115

 • هایمپک اسیابی ابی درجه ۱ دارم ۵۵۱۵۱۶۰۲-۳

 • ٢٠٩ جمبو كف دارم ٢٢٥٩٩٨٠١

 • Dav0d Heidari: 075 440l abs jambo 332l daram 031-32616163-4

 • پلي كربنات بدون يووي ١١٠٠ ١١٠٠ يووي دار R2400 پت كواپ كره ٧٢٤ كره داررررررم 88542560-2

 • مواد بندر امام کف و موجود pvc s65 pvc s65 اروند کف و موجود pvc s65 آبادان موجود pvc s60 بندر کف و موجود pvc s57 آبادان موجود pvc 66 ,73 تایوان کف pvc s70 آبادان موجود دارم. 09126222115 33738802

 • 724 كره ‎350 تايوان ‎9450 تايوان ‎336 تايوان ‎144 كره j740 r200 77044046

 • حواله زد سی جی حواله 825 دارم 33124085

 • ٣٨٤٠ كريستال x3امير و اراك كف دارم ٣٦٨٣٣٠١٥

 • با عرض سلام بار هاي موجود بنگاه C٣٠s Z٣٠s .................................. بارهاي كف بندر ٥٥٢r جم ٥٥٢r زرشيمي ٥١٠l زرشيمي ٥١٠l جم ٠٢٥٠ پلينار ١١٠٢l رجال C٣٠j مارون ................... ٢٦٧٦٨٥٥٢ ٢٦٧٦٨٥٢٦ ٠٩١٢١٤٦٩١٧